Blaas verwijderen met vervangblaas

Volledige blaaswegname met vervangblaas

Website urologie -   operatie 4Bij u werd een kwaadaardig gezwel vastgesteld van de blaas. Uit verdere onderzoeken bleek dat er geen aanwijzingen zijn voor uitzaaiingen. Zoals door uw uroloog uitgelegd is de beste behandeling het wegnemen van de blaas en deze te vervangen door een “darmblaas“ (pouch).

 

Verloop van de operatie

 

Voor de operatie

 

U wordt ofwel de dag voor de operatie ofwel een drietal dagen voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis.

U krijgt dan enkele onderzoeken, een beperkte darmvoorbereiding en intensieve bekkenbodem spieroefeningen. Deze oefeningen verbeteren na de operatie aanzienlijk de controle over de urine-uitscheiding.

 

De operatie

 

De operatie zelf gebeurt onder volledige verdoving (narcose). Er wordt een pijnpomp geplaatst. De uroloog maakt een insnede in de onderbuik.  Eerst worden de lymfeklieren volledig verwijderd, gevolgd door een wegname van de blaas en prostaat (cystoprostatectomie). Nadien wordt  van ongeveer60 cmdunne darm (ileum) een volledig nieuwe blaas gemaakt. Tenslotte wordt een verbinding aangelegd tussen deplasbuis, de nieuwe blaas en de urineleiders.

 

Na de operatie

 

Na de operatie heeft u:

 

  • een sonde tot in de blaas (blaassonde): deze dient om de 2 uur  te worden gespoeld,
  • 2 fijne cathetertjes om de urine van de beide nieren af te leiden (uretersondes)
  • 1 of 2 drainagebuisjes om eventueel overtollig vocht uit de buik te laten afvloeien.

 

De eerste dag verblijft u op de intensieve zorgenafdeling om uw toestand nauwkeurig op te volgen.

De drainagebuisjes worden in de loop van de dagen volgend op de operatie verwijderd.  Eerst start u met voorzichtig drinken.  Als dit goed gaat, krijgt u lichte voeding.  De uretersondes worden meestal omstreeks de tiende dag na de operatie verwijderd. De blaassonde blijft 14 dagen ter plaatse.  Voor het verwijderen van de blaassonde wordt eerst nog een foto gemaakt.  Aan de hand van deze foto wordt beoordeeld of de nieuwe blaas “waterdicht” is.

 

Na het verwijderen van de sonde gaat u in het begin kleine beetjes plassen.  Hierbij wordt gecontroleerd of  er urine in de blaas achterblijft. Zodra de urine wat controleerbaar is, kan u uit het ziekenhuis ontslagen worden.

 

Ontslag uit het ziekenhuis

 

Na uw ontslag uit het ziekenhuis moet u nog een aantal dagen inspuitingen krijgen ter voorkoming van flebitis.  Zolang deze inspuitingen nodig zijn, moet u overdag speciale steunkousen dragen.  Ook zal u verder kinesitherapie nodig hebben.

 

Een tweetal weken na uw ontslag uit het ziekenhuis volgt een controleraadpleging bij de uroloog om uw nier- en blaasfunctie te evalueren.

 

Voordelen van de operatie

 

Deze operatie is een adequate behandeling voor een kwaadaardig gezwel van de blaas.  Een bijkomend voordeel is dat zelfbeeld wordt bewaard.  Door deze operatie heeft u immers geen stoma waardoor u terug een normaal leven terug leiden, bijv.  fietsen, wandelen, zwemmen ...

 

Gevolgen van de operatie

 

Mogelijke gevolgen van de operatie zijn:

 

  • impotentie
  • nachtelijke incontinentie: dit kan verholpen worden door bv het aanpassen van een uridoom of plassen op de klok
  • urineverlies overdag: eerder zeldzaam.

 

Nabehandeling

 

Omdat bij u een kwaadaardig gezwel werd vastgesteld, wordt uw dossier na de operatie steeds besproken met de artsen van de dienst gezwelziekten (oncologie). Afhankelijk van het stadium waarin het gezwel zich bevindt, wordt soms gestart met een bijkomende chemotherapie (baxters). Zodra uw behandelende uroloog alle laboratoriumuitslagen ontvangen heeft, zal hij dit tijdens de controleraadpleging met u bespreken.

Bron: Jessa ziekenhuis