Statuut voor chronisch zieken

·                               

Heb je een chronische ziekte, dan word je vaak geconfronteerd met hoge gezondheidskosten. De Minister van Volksgezondheid creëerde daarom het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’. Zo kan je de noodzakelijke medisch zorg blijven betalen.

​Wat bekent dit statuut?

Het statuut voor personen met een chronische aandoening geeft voor een periode van twee jaar recht op twee belangrijke voordelen:

1.   Je huisarts en tandarts kunnen voor jou de derdebetalersregeling toepassen. Dat betekent dat je enkel het remgeld dient te betalen. De rest van het bedrag vraagt je arts rechtstreeks aan ons ziekenfonds. (Opgelet: je arts is niet verplicht om deze regeling toe te passen.)

2.   Het plafond van je maximumfactuur wordt met 100 euro verlaagd. Telkens je remgeld betaalt bij een zorgverstrekker, wordt dit bedrag geregistreerd in een speciale teller. In die teller is een bepaald plafond vastgesteld. Dat is het maximumbedrag aan remgeld dat je per jaar zou mogen betalen. Lopen je kosten hoger op dan dit maximumbedrag, dan wordt vanaf dan ook je remgeld terugbetaald door ons ziekenfonds. Voor personen met een chronische aandoening wordt dit plafond dus verlaagd, waardoor je sneller alles terugbetaald krijgt.

Wie heeft er recht op?

Je hebt recht op het statuut als je gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren elk kwartaal meer dan 300 euro betaalt voor je ziektekosten (alleen medisch kosten die gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering komen hiervoor in aanmerking; supplementen en andere medische kosten die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering komen niet in aanmerking) of als je recht hebt op het zorgforfait.

Het statuut wordt toegekend voor twee jaar. Dit wordt automatisch verlengd voor een jaar zolang je voldoet aan de voorwaarden.

Heb je een zeldzame ziekte en voldoe aan je aan de financiële voorwaarde hierboven? Dan heb je recht op een verlenging van het statuut voor vijf jaar. De lijst van zeldzame ziektes is wettelijk vastgelegd en kan je vinden op de website www.orpha.net. Bezorg een medisch attest van je ziekte aan de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds als je hiervoor in aanmerking komt. 

Wat moet je doen?

Je hoeft hiervoor eigenlijk zo goed als niets te doen. Als je voldoet aan de voorwaarden hierboven, stuurt het ziekenfonds je automatisch een brief. Die brief bevestigt dat je recht hebt op het statuut. Die brief leg je voor aan je huisarts en dan betaal je enkel nog het remgeld. Uw ziekenfonds regelt de rest van de betaling met je huisarts en zorgt ook automatisch voor de aanpassing van je plafond voor de maximumfactuur.