Wat is een Malone stoma?

 

Een Malone stoma ( spoel stoma) of MACE-stoma is een stoma waarmee de darm kan worden gespoeld. Deze stoma is dus niet bedoeld om ontlasting kwijt te raken. Er wordt een opening in de darm gemaakt die in contact staat met de buik. Daarin wordt een katheter gebracht waardoor de darm vanaf die plek gespoeld kan worden. Na een aantal weken wordt de katheter vervangen door een plastic dopje (button) dat open en dicht kan. Er wordt dan een slang op de stoma aangesloten.

Een Malone-stoma wordt aangelegd bij mensen met obstipatie klachten of juist incontinentie door een slecht werkende endeldarm.