Erkenning mantelzorg

 

AANDACHT  AANDACHT  AANDACHT
 
Op 12 mei 2014 is een wet goedgekeurd die mantelzorgers officieel kan erkennen. De wet omschrijft mantelzorgers als personen die zorg verlenen aan een zwaar zorgbehoevende. Het gaat voorlopig enkel om de erkenning, wie erkend wordt als mantelzorger krijgt dus geen extra premies of voordelen. Deze erkenning is toch belangrijk omdat er in de toekomst mogelijk voordelen aan gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling of pensioen.   
 Om erkend te worden als mantelzorger moet
de zorgbehoevende persoon aan een aantal voorwaarden voldoen. Momenteel werkt men aan een voorstel van Koninklijk Besluit waarin die voorwaarden omschreven staan. Eén van die voorwaarden is dat de zorgbehoevende minstens 12 punten moet behalen op de schaal van de zelfredzaamheid. De zelfredzaamheidsschaal gaat na of je beperkingen ondervindt bij de dagelijkse activiteiten zoals eten bereiden, je wassen, je verlaatsen of je huis onderhouden. Er wordt telkens een score toegekend van maximum 18 punten, hoe hoger je score hoe meer beperkingen je ondervindt.