Z.K.H. prins Laurent op bezoek

Het was ons een grote eer en waar genoegenZ.K.H. prins Laurent te mogen verwelkomen bij Stomaclub Boechout.

Z.K.H. prins Laurent wilde met zijn aanwezigheid ons een morele steun geven, en het symbolische" duwtje in de rug", wij hoeven ons niet te schamen omdat we ziek zijn, wij hoeven ons niet te schamen omdat dokters ons kunnen helpen.

Onze voorzitter trachte de nodige informatie over onze vereniging en werking uiteen te zetten.

De GRATIS voordrachten in scholen, RVT, en voor aanvullende informatie aan opleiding Bachelor verpleging, opleiding verzorgende enz...

Z.K.H. prins Laurent had lovende woorden van waardering en respect voor het werk dat onze vrijwilligers doen, dit allemaal GRATIS.

Na gesprekken met verschillende aanwezige nam Z.K.H afscheid van de vereniging, onder een STAANDE ovatie verliet Z.K.H. prins Laurent de zaal.

Deze dag zal bij IEDEREEN nog lang in het geheugen gegrift blijven.