Persbericht Vlaams patiëntenplatform 30/09/2015

Oproep 
 
Informeer patiënten over derdebetaler!
 
Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. De verwarring over deze regeling is namelijk groot. Met een eenvoudige affiche in de wachtzaal willen de organisaties het gebruik van de derdebetaler verduidelijken en aanmoedigen.
 
Omdat op 1 oktober de verplichte derdebetaler voor personen met verhoogde tegemoetkoming effectief in voege treedt, liep het debat de afgelopen maanden alweer hoog op. Deze wijziging zal de uiteenlopende meningen en standpunten van de betrokken partijen opnieuw in de verf zetten. Toch is er één ding waarover we het allen eens lijken te zijn: patiënten die het financieel moeilijk hebben moeten beroep kunnen doen op de derdebetaler!
 
Gebrek aan informatie
 
Regelmatig krijgen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond signalen van hun achterban dat er veel verwarring heerst: hoe werkt die derdebetaler precies, wie heeft er recht op, is dat goedkoper…? Sommige rechthebbende patiënten melden dat hun huisarts weigert om de derdebetaler bij hen toe te passen. Bovendien zijn er heel wat mensen die nood hebben aan de derdebetalersregeling, maar er niet naar durven vragen. Niet iedereen voelt zich immers comfortabel bij het bespreken van zijn financiële situatie met zijn dokter.
 
 

Wat is de derdebetalersregeling?

 

Met deze regeling moet je als patiënt enkel nog het persoonlijk aandeel of remgeld betalen aan je huisarts.

Het terugbetaalde deel wordt rechtstreeks tussen het ziekenfonds en de huisarts verrekend.

Een consultatie bij de huisarts wordt dus niet goedkoper, maar je hoeft niet langer het terugbetaalde deel voor te

schieten.

Heb jij er recht op?

Behoor je tot één van deze categorieën, dan kan je aan je huisarts vragen om de derdebetalersregeling toe te passen:

 

• recht op verhoogde tegemoetkoming;

• recht op statuut chronische aandoening;

• financiële noodsituatie;

• minstens zes maanden gecontroleerde volledig werkloze werknemer;

• voldoen aan medisch-sociale voorwaarden voor verhoogde

kinderbijslag.

 

Je huisarts is niet voor elke categorie verplicht om de regeling toe te passen, maar

staat zeker open voor je vraag